Home Editoriale Professor D. Walter Cohen – a legend in the world of dentistry. IN MEMORIAM

Professor D. Walter Cohen – a legend in the world of dentistry. IN MEMORIAM

by admin

Profesorul D. Walter Cohen, o legendă a stomatologiei mondiale
Philadelphia, PA, USA. 29 iunie 2018.

Adio Walt.

Pare că veştile dureroase nu se mai termină. De peste ocean, ne-a venit anunţul încetării din viaţă a marelui Walter Cohen. A personalităţii, a profesorului, a doctorului, a prietenului Walter, a preşedintelui onorific al revistei „Actualităţi Stomatologice”, Dr. D. Walter Cohen.
În mod absolut şi categoric, vorba prietenului lui de-o viaţă, regretatul Adi Garfunkel, fără sprijinul lui Walter, Actualităţile ar fi rămas la stadiul de proiect în urmă cu aproape 20 de ani. În 1999, din poziţia de Editor Şef al prestigiosului jurnal american de educaţie continuă în stomatologie, Compendium – condus de devotatul Dan Perkins, profesorul Walter Cohen a acceptat şi sprijinit constant ideea ca şi colegii din România să aibă acces la informaţiile clinice, practice, publicate de către omologii americani, şi nu numai. Fără condiţii, fără discuţii inutile, fără comentarii, ci cu soluţii, încredere şi profesionalism.
Pentru cine îl cunoştea pe Walter, ajutorul lui necondiţionat nu reprezenta o surpriză. Era felul lui de-a fi. Te ghida fără să te copleşească, îţi insufla acea energie care să te mobilizeze în direcţia bună, era autoritar exact cât trebuia, dar şi un fin sentimental, de o bunătate remarcabilă. Walter era pur şi simplu venerat în fiecare comunitate în care a fiinţat, fiind recunoscut şi acceptat ca lider absolut, dedicat, loial, generos, atent, modest; ceea ce nu e de la sine înţeles într-o lume în care succesul naşte invidii.
Poţi să vorbeşti la nesfârşit despre realizările lui D. Walter Cohen, astăzi sunt şi uşor de accesat; de aceea, aleg să punctez prin prisma unui martor norocos, de-a lungul anilor, al unei personalităţi carismatice mondiale: un deschizător de drumuri în profesie – părintele perio-prosthesis, un profesor iubit de studenţi, un coleg admirat şi respectat de generaţii de doctori, un decan inovativ care a făcut istorie, un preşedinte de universităţi laureat pe glob, un îndrumător de destine, un formator de opinii, un iubitor de artă şi cultură, un aristocrat înnăscut, un filantrop adevărat, şi, poate, mai presus de toate, un familist grijuliu şi un prieten unic, din acea categorie specială de apropiaţi pe care ţi-i doreşti şi ştii că-i ai pe viaţă.
Dintotdeauna, a depăşit graniţele geografice cu dorinţa de a crea oportunităţi pentru semenii lui, indiferent de statutul social sau religie. A acceptat cu modestie ca instituţii din diferite colţuri ale lumii, fundaţii, congrese sau premii să-i poarte numele, ca simbol al perfecţionismului în profesia pe care a iubit-o şi dezvoltat-o şi, în aceaşi măsură, ca simbol al caracterului vertical şi combativ ce-l caracteriza.
În iulie 2007, celebrul Walter Cohen sosea la Bucureşti pentru a primi cu emoţie recunoaşterea oficială a meritelor sale din partea Universităţii Carol Davila ce i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa. A onorat acest prestigios titlu, cum altfel, decât prin iniţierea unui maraton de conferinţe susţinute de staruri ale stomatologiei internaţionale – foştii săi studenţi – care i-au acceptat invitaţia în România de a celebra împreună cu profesorul lor şi colegii români. Gold Event, din 6 iulie 2007, a fost într-adevăr un eveniment de neuitat, pe care Walter l-a prezidat cu acea mândrie a Profesorului împlinit. Noi, spectatorii ne-am îmbogăţit cu o experienţă pe viaţă care ne-a confirmat că legenda stomatologiei mondiale ne apreciază, ne respectă şi ne susţine!
Anul acesta, la sfârşitul lunii iunie, Walter a plecat în ceruri, alăturându-se fratelui lui de suflet, Adi, cu care, sunt sigură, îşi continuă prietenia specială care i-a legat. I-a fost alături, până în ultima clipă, Claire Reichlin – partenera de viaţă, prietena şi iubirea lui Walter, un om deosebit, o carieristă, un caracter de o eleganţă impunătoare, o doamnă în cel mai frumos sens al cuvântului. Au format împreună, de-a lungul anilor, un cuplu în preajma căruia ai fi vrut ca timpul să se oprească în loc.
Pentru aceia dintre noi care au fost norocoşi să se bucure de prietenia lui Walt, lacrimile nu se vor opri niciodată. Pentru echipa Actualităţilor, este o obligaţie de a continua în spiritul lui Walter. Pentru publicul Actualităţilor care a primit şi continuă să se bucure de o bucăţică din profesorul Walter Cohen, memoria lui este un dar preţios.
Deşi vin la rând, vin alte vremuri, suntem recunoscători că suntem contemporani cu legenda D. Walter Cohen. Îţi mulţumim, Walter!
Dr. Bianca Zaharia
Editor Executiv
Actualităţi Stomatologice
Professor D. Walter Cohen – a legend in the world of dentistry
Philadelphia, PA, USA
June 29th 2018

Goodbye Walt..

It seems that painful news just keeps coming.. With profound sadness we heard from across the ocean of the sudden passing of our very dear Professor D. Walter Cohen.
Walter touched so many lives and his passing has left a huge void in the world of dentistry, not to mention here at our journal „Actualităţi Stomatologice”, where he was our Honorary President. As his lifelong friend, the late Adi Garfunkel used to say, absolutely and categorically, without Walter’s great encouragement almost 20 years ago, „Actualităţi” would never have passed the project phase. In 1999, as Chief Editor of „Compendium”, the prestigious American Journal of Continuing Education in Dentistry which is run by the devoted Dan Perkins, Professor Walter Cohen lent his unconditional support to the idea that Romanian dentists should also have access to the clinical and practical information published by their American counterparts.
For those who knew Walter, his unconditional support was not a surprise.  He would guide without overwhelming and he could motivate people to fulfill their potential; he was authoritarian when needed but always with respect and enormous kindness. Walter was, simply put, revered in every community he was involved with, beeing recognized and accepted as a true leader; which is not self–evident in today’s world where success creates envy.
The professional accomplishments of D. Walter Cohen are numerous enough to fill many pages and any search will reveal the extent of his exceptional career. As someone fortunate enough to have witnessed Walter’s charismatic personality over the years, I have chosen to write about the man behind the legend. Prof. Cohen was a pioneer in the field of dentistry – the father of the perio-prosthesis specialty. As a teacher he was loved by his students and was really a true mentor; he was greatly admired and respected by generations of doctors; he was an innovative Dean who made history and a highly esteemed president of several universities.
Walter disregarded geographic borders with his wish to create oportunities for his peers, regardless of their cultural or religious backgrounds. He modestly accepted that international institutions, foundations, congresses and prizes would bear his name, in recognition of perfectionism in the profession he loved and developed.
Walter was a born aristocrat, highly cultured and a connoisseur of the arts, a true humanitarian and phillanthropist. Above all, he was a caring family man and a unique friend, the kind of friend you know you have for life.
In July 2007, the renowned Walter Cohen arrived in Bucharest to receive, with excitement, the official recognition of his merits from Carol Davila University which granted him the Doctor Honoris Causa title. He honored this prestigious title – how else – by initiating a marathon conference with dentistry stars, his ex-students, who accepted his invitation to celebrate together with him and their Romanian colleagues. The „Gold Event”, held in Bucharest on July 6th 2007, was truly an unforgetable one that Walter presided over with the pride of an accomplished teacher. We, the public, were enriched with a once-in-a-lifetime experience which confirmed that the legend of worlwide dentistry appreciated, respected and supported us!
This year, at the end of June, Walter sadly parted from us to the heavens.  I am sure that he is reunited with his soul brother, Adi and that they continue the special friendship that bonded them in life.  By Walter’s side, until the very end, was Claire Reichlin – his life partner, his dearest friend and his great love – a special person, a career woman, a lady in the most beautiful sense of the word. They were such a remarkable couple, that when you were with them, you wished time would standstill.
For those of us who were privileged and lucky enough to enjoy the warmth of Walt’s friendship, the tears will never stop. For our journal’s team it is an obligation to continue in the spirit of Walter. For the Actualităţi’s readers, who received and will continue to enjoy a piece of Professor Walter Cohen, his memory is a precious gift.
Although the times they are a-changin’ we are grateful to have been contemporaries of the legend that is D. Walter Cohen. THANK YOU, Walter!
Dr. Bianca Zaharia
Executive Editor
Actualităţi Stomatologice

Articole Similare